LOT

Unikalny numer produktu lub serii produktów pozwalający na jego identyfikację u producenta.