Kolostomia pętlowa

Kolostomia pętlowa

Inaczej dwulufowa. Najczęściej ma charakter tymczasowy i wytwarza się ją z reguły w celu ochrony zespolenia chirurgicznego części jelita. Powstaje, gdy na powierzchnię brzucha wyprowadza się pętlę jelita grubego. Pętla ta następnie jest nacinana co prowadzi do utworzenia dwóch otworów stomijnych (stomia dwulufowa).