Kolostomia końcowa

Kolostomia końcowa

Rodzaj kolostomii. Wyłania się ją gdy konieczne jest usunięcie części jelita grubego (okrężnicy) i/lub odbytnicy. Pozostały fragment jelita grubego wyłaniany jest na powierzchnię brzucha i z niego utworzona zostaje stomia. Końcowa kolostomia może być czasowa lub stała. Czasową wyłania się gdy przywrócenie ciągłości jelita grubego w trakcie jednego zabiegu chirurgicznego jest niebezpieczne dla pacjenta. Podczas zabiegu usunięta zostaje chora część jelita, a pozostała część pozostaje czasowo w spoczynku, zanim zostanie przywrócona jego ciągłość. Kolostomia stała tworzona jest w przypadku gdy ponowne połączenie jelita nie będzie możliwe.