Jelito kręte

Jelito kręte

Końcowy odcinek jelita grubego z zastawką krętniczo-kątniczą, która reguluje przemieszczanie się zawartości jelitowej do jelita grubego.