J-pouch

J-pouch

Wewnętrzny zbiornik jelitowy w kształcie litery j, inaczej zwany zespoleniem jelitowym (pouch). Tworzy się go z fragmentu jelita cienkiego i przyłącza się do odbytu. Może zostać wykonany w przypadku konieczności usunięcia odbytnicy wraz ze zmienionym chorobowo fragmentem jelita, ale przy zachowaniu zwieraczy odbytu. Ma on na celu zastąpienie odbytnicy. To rozwiązanie nie wymaga stomii, a stolec jest wydalany naturalną drogą. Operację wykonuje się często w kilku etapach. Na pierwszy etap składa się usunięcie części jelita, po czym konstruuje się na jelicie krętym wewnętrzny zbiornik z fragmentu jelita cienkiego, następnie zespala go z odbytem i jednocześnie wyłania się stomię odbarczającą na czas wygojenia zbiornika. W drugim etapie likwiduje się stomię (ileostomię).