IBD

z ang. Inflammatory Bowel Disease (IBD) ) Przewlekłe choroby zapalne jelit o nieznanych przyczynach. Zaliczane do chorób o podłożu autoimmunologicznym (niewłaściwe działanie układu odpornościowego). Istnieje genetyczna predyspozycja do IBD, a pacjenci z tym stanem są bardziej podatni na rozwój nowotworu. Najczęstszymi chorobami z tej grupy są choroba Leśniowskiego Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
Należą do nich również: kolagenowe zapalenie jelit, eozynofilowe zapalenie żołądka i jelit, choroba Behçeta, niedokrwienne zapalenie jelita grubego
Ogólne objawy IBD zależą od obszaru przewodu jelitowego. Objawy nie są jednak specyficzne dla tej choroby.