Hemikolektomia poszerzona

Hemikolektomia poszerzona

Zabieg polegający na wycięciu prawej lub lewej części jelita grubego dodatkowo poszerzony o usunięcie okrężnicy poprzecznej (część poprzeczną jelita leżącą w górnej części brzucha).