Gojenie wtórne

Gojenie wtórne

Patrz ziarninowanie rany.