Gojenie pierwotne

Gojenie pierwotne

Patrz rychłozrost.