Gastrostomia

Gastrostomia

Sztucznie wytworzony dostęp do żołądka. Służy do prowadzenia dojelitowego leczenia żywieniowego – przez to określenie rozumie się zastosowanie dostępnych diet przemysłowych. Najczęstszym i tym samym podstawowym wskazaniem do wytworzenia tego typu stomii jest dysfagia. Dzięki niej można złagodzić pierwotne i wtórne skutki niedożywienia pacjenta, a także znacząco podnieść jego jakość życia. W terminologii medycznej stosowany jest skrót PEG od przezskórna endoskopowa gastrostomia. Procedura PEG nie wymaga operacji.