Dystalna część jelita

Dystalna część jelita

Część jelita skierowana w stronę odbytu. W przypadku stomii dwulufowej lufa dystalna jest nieczynna, nie wydobywa się z niej zawartość jelitowa.