Choroba idiopatyczna

Choroba idiopatyczna

Choroba o trudnej lub niemożliwej do ustalenia przyczynie.