Chemioterapia neoadjuwantowa

Chemioterapia neoadjuwantowa

Leczenie systemowe zastosowane przed leczeniem miejscowym czyli zabiegiem operacyjnym lub radioterapią.