Chemioterapia dokanałowa

Chemioterapia dokanałowa

Leczenie stosowane bezpośrednio do kanału kręgowego aby umożliwić cytostatykom dotracie do centralnego układu nerwowego. Stosuje się je w przypadku guzów umiejscowionych w mózgu, rdzeniu kręgowym czy rdzeniu przedłużonym. Istniejąca bariera krew-mózg powoduje, że większość leków podanych dożylnie nie przechodzi do ośrodkowego układu nerwowego i jest nieskuteczna.