Cekostomia

Cekostomia

Rodzaj kolostomii. Stomia wydalnicza wyłaniana na kątnicy.