Anus

Końcowy otwór przewodu pokarmowego. Nazwą anus określa się czasem kominek stomii. Odbyt brzuszny.