Adhezja

Adhezja

Przyleganie. Stan, w któym dwie powierzchnie są utrzymywane razem: przyleganie płytki stomijnej do ciała.