Archive for: Z

Zespół złego (upośledzonego) wchłaniania

(ZZW) jest jednostką chorobową i oznacza zaburzenie przyswajania substancji odżywczych przez błonę śluzową jelita cienkiego dostarczonych wraz z pożywieniem. W konsekwencji dochodzi do niedożywienia i...

Zespół złego wchłaniania

Pojawia się, gdy w jelicie cienkim zaburzona zostaje prawidłowa absorpcja składników odżywczych zawartych w pożywieniu. Powstaje wskutek wielu chorób, takich jak choroba trzewna, przewlekłe zapalenie ...

Ziarnina

Ziarniny to czerwone obszary przypominające kształtem kalafior wyrastające z krawędzi stomii. Często pojawiają się w pierwszym okresie po operacji, gdy stomia jest jeszcze przyszyta do skóry, mogą się...

Ziarninowanie rany

Gojenie wtórne rany poprzez ziarninowanie, ma miejsce wtedy gdy rana nie była zszyta. Ponieważ brzegi rany nie mogą się zrosnąć, na jej powierzchni narasta tkanka łączna z siecią naczyń włosowatych, t...

Zlecenie na sprzęt stomijny

Zlecenie na sprzęt stomijny to druk na podstawie którego można otrzymać refundowane (bezpłatne) zaopatrzenie w wyroby stomijne. Pierwsze zlecenie można uzyskać w dniu wypisu ze szpitala (po operacji w...

Zmiany rozrostowe wokół stomii

Zmiany rozrostowe wokół stomii stanowią reakcję skóry na przewlekłe drażnienie przez sprzęt stomijny, a także przez wyciek stolca. Zmiany te wyglądają jak srebrne guzki, grudki lub brodawki. Mogą wyst...

ZN47

Kod uprawnienia nadawany osobom, u których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności; w przypadku osob z wyłonioną stomią upoważnia do odbioru większej ilości sprzętu stomijnego w ramach refundacj...

Zwężenie / zarastanie stomii

Zmniejszenie średnicy ujścia dla treści jelitowej, zwykle jako powikłanie późne pooperacyjne lub/i jako skutek innych wczesnych powikłań, np.: wpadnięcia/urwania stomii, braku zrostu sluzówkowo-skórne...

Zwężenie stomii

Późne powiklanie po operacji wyłonienia stomii. Zwężenie stomii może występować na poziomie powięzi lub skóry. Jest to zwężenie światła jelita w kanale stomijnym lub przy ujściu stomii. Istotne klinic...

Zwieracze

Mięśnie okrężnie otaczające jakąś strukturę ze światłem. W organizmie występuje kilka rodzajów zwieraczy, np. odwźiernik w żołądku, zwieracze w odbycie. Stomia nie posiada zwieraczy dlatego nie jest m...