Archive for: Z

Zaparcie atoniczne

Hipotoniczne. Związane jest z osłabieniem błony mięśniowej ścianki jelita spowodowanej siedzącym trybem życia, obniżeniem ogólnej aktywności organizmu na skutek wrodzonej słabości systemu nerwowo-mięś...

Zaparcie czynnościowe

Ciągłe celowe hamowanie odruchu defekacji może spowodować zmianę progu odczuwania parcia na stolec receptorów czuciowych w odbytnicy. Zaburzony zostaje dobowy rytm pracy jelit, zwłaszcza gdy spożywamy...

Zaparcie farmakologiczne

Rozwijają się na skutek nadużywania środków przeczyszczających, antybiotyków, środków uspokajających i innych. Szczególnie niebezpieczne są środki przeczyszczające, ponieważ jelito szybko do nich się ...

Zaparcie mechaniczne

Związane są z przeszkodami mechanicznymi: uciskaniem jelita grubego poprzez obrzęki wewnętrzne lub zewnętrzne, przez powiększone węzły limfatyczne, kamienie kałowe, zrosty, nagromadzenie glist itp. Do...

Zaparcie nawykowe

Rozwijają się na skutek długotrwałego codziennego ignorowania odruchu na defekację. Odruch warunkowy na wypróżnienie jelita o określonej porze, od razu po przebudzeniu lub po śniadaniu, wypracowuje si...

Zaparcie pokarmowe

Najczęściej spotykany rodzaj zaparć wynikający z błędów w odżywianiu.

Zaparcie spastyczne

(kurczowe) spowodowane są nadmiernym skurczem jelit wynikającym z różnych przyczyn (np. ze stanów zapalnych). Jelita zaciskają się wokół stwardniałych mas kałowych, uniemożliwiając w ten sposób wypró...

Zaparcie toksyczne

Związane jest z oddziaływaniem substancji toksycznych: metali ciężkich, benzenu, ołowiu. Najczęściej związane jest to z wykonywanym zawodem. Ostatnio pojawia się coraz więcej zaparć spowodowanych użyc...

Zaparcie związane z endokrynologią

Występują przy obniżeniu czynności tarczycy, jajników oraz przy nadczynności przedniego płata przysadki.

Zarośnięcie rany odbytu

Wrodzona nieprawidłowość, charakteryzującą się brakiem odbytu lub jego niewłaściwym położeniem. Dokładne przyczyny rozwoju wady są, jak dotychczas, nieznane. Prawdopodobnie ma ona związek z zaburzenia...