Archive for: W

Wysiłkowe nietrzymanie moczu

Wysiłkowe nietrzymanie moczu, czyli inkontynencja stresowa (ang. stress incontinence) to rodzaj inkontynencji związany z osłabieniem mięśni miednicy, czyli zewnętrznego systemu zamknięcia. Inkontynenc...

Wysokość stomii

Dobra stomia powinna zawsze być wypukła i w zależności od rodzaju powinna mieć określoną wysokość: kolostomia 1-2 cm, ileostomia: 4-5 cm, urostomia: 3-4 cm. Jednak ze względu na uwarunkowania fizjolog...

Wyznaczenie miejsca stomii

Procedura medyczna, na podstawie której określone zostaje optymalne miejsce operacyjnego wyłonienia stomii. Prawidłowe wyznaczenie miejsca wyłonienia stomii przed zabiegiem operacyjnym ma zasadniczy w...

Wzdęcia

Związane są z nadmiernym nagromadzeniem się gazów w jelitach.Według definicji wzdęcie to powiększenie obwodu brzucha spowodowane gromadzeniem się w jelitach gazów powstających w wyniku rozkładu bakter...

Wznowa choroby podstawowej w stomii

Najczęściej dotyczy choroby nowotworowej, Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Sposób postępowania zależy przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby podstawowej. Og...