Archive for: U

Ureteroileocutaneostomia (urostomia sposobem Brickera)

Rodzaj urostomii, to zabieg operacyjny polegający na usunięciu pęcherza moczowego, a następnie wszczepieniu moczowodów do specjalnie wyizolowanego odcinka jelita cienkiego, którego jeden koniec jelita...

Ureteroileocutaneostomia (urostomia sposobem Brickera)

Rodzaj urostomii, to zabieg operacyjny polegający na usunięciu pęcherza moczowego, a następnie wszczepieniu moczowodów do specjalnie wyizolowanego odcinka jelita cienkiego, którego jeden koniec jelita...

Ureteroileokutaneostomia

Przetoka moczowodowo-jelitowo-skórna. Rodzaj urostomii. Operacyjne wyizolowanie odcinka jelita, a następnie wszczepienie do niego moczowodów, wyłonienie naskórne przetoki. Koniec dalszy jest zespolony...

Ureterostomia

Wytwarzana operacyjnie przetoka cewkowo-skórna. Zapewnia trzymanie moczu. Na ogół definitywne (u chłopców na ogół czasowe) zespolenie boczne opuszkowego odcinka cewki moczowej z otworem skórnym przeto...

Ureterostomia in situ

Założenie cewnika do moczowodu, który znajduje się w przestrzeni zaotrzewnowej. Moczowód pozostaje w miejscu anatomicznym, a cewnik jest wyprowadzony pozaotrzewnowo na skórę.

Ureterostomia kroczowa

Rodzaj urostomii. Wytwarzana jest albo jako definitywne połączenie cewki ze skórą krocza (np. po totalnej penektomii w leczeniu raka prącia), albo jako czasowe odprowadzenie moczu w trakcie leczenia c...

Uretrostomia

Wytwarzana operacyjnie przetoka cewkowo-skórna. Zapewnia trzymanie moczu. Na ogół definitywne (u chłopców na ogół czasowe) zespolenie boczne opuszkowego odcinka cewki moczowej z otworem skórnym przeto...

Urostomia

Stomia moczowodowa. Rodzaj stomii wydalniczej. Konieczność jej wyłonienia jest związana najczęściej z przymusem usunięcia pęcherza moczowego uszkodzonego w wyniku choroby bądź wypadku. Po wycięciu pęc...

Urostomia szczelna (pęcherz jelitowy)

Polega na wykonaniu czynnościowo sprawnego zastępczego pęcherza tj. wytworzeniu szczelnego, wewnątrzbrzusznego, jelitowego zbiornika moczu zespolonego z kikutem cewki moczowej. Zabieg ten jest sposobe...

Urostomia szczelna (pęcherz jelitowy)

Polega na wykonaniu czynnościowo sprawnego zastępczego pęcherza tj. wytworzeniu szczelnego, wewnątrzbrzusznego, jelitowego zbiornika moczu zespolonego z kikutem cewki moczowej. Zabieg ten jest sposobe...