Archive for: S

Stomia płaska

Stomia, której kominek nie wystaje ponad powłoki brzuszne, jest z nimi zrównany. Najczęściej jest efektem nieprawidłowej techniki wyłonienia stomii, ale może być efektem zmiany masy ciała po operacji....

Stomia stała

Stomia wykonana na stałe, kiedy zachodzi konieczność usunięcia odbytu i odbytnicy łącznie ze zwieraczami. W tej sytuacji nie ma możliwości odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego.

Stomia w fałdzie brzusznym

Stomia wyłoniona w złym miejscu, najczęściej niewidocznym dla pacjenta. Przyczyną jest niewyznaczenie miejsca wykonania stomii przed zabiegiem chirurgicznym. Powoduje to trudności w zaopatrzeniu stomi...

Stomia wklęsła

Stomia, której kominek nie wystaje ponad powłoki brzuszne, jest poniżej nich. Najczęściej jest efektem nieprawidłowej techniki wyłonienia stomii, ale może być efektem zmiany masy ciała po operacji &#8...

Stomia wydalnicza

Chirurgicznie wytworzone połączenie między przewodem pokarmowym (jelitem cienkim albo grubym) lub układem moczowym i skórą na brzuchu, umożliwiające wydalanie kału lub moczu w przypadkach, gdy z różny...

Stomik

Osoba u której wyłoniono stomię.

Szczelny zbiornik jelitowy

Wytworzenie szczelnego (kontynentnego) zbiornika na mocz ma na celu zapewnienie kontroli nad wydalaniem. Zbiornik można skonstruować z jelita biodrowego, kątnicy i wstępnicy oraz fragmentu poprzecznic...

Szpital

Publiczny lub niepubliczny zamknięty zakład opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi i ich leczenie, dysponujący odpowiednim zapleczem diagnostycznym i leczniczym, zatrud...

Sztuczny odbyt

szukaj: stomia wydalnicza, anus