Archive for: R

RFA

Radiotermoablacja, niszczenie tkanek nowotworu za pomocą ciepła, uzyskiwanego w wyniku przepływu prądu o wysokiej częstotliwości.

Rodzinna polipowatość jelita grubego

Rzadkie schorzenie uwarunkowane genetycznie. Charakteryzuje się licznymi zmianami polipowatymi, głównie polipy gruczolakowate (liczba pomiędzy 500 a 2500), występującymi w obrębie jelita grubego. Cech...

Ropień

To pewnego rodzaju zakażenie, które charakteryzuje się obecnością ogniska zapalnego w przestrzeni tkankowej. W jego wnętrzu znajduje się obfita treść ropna, otoczona przez błonę ropotwórczą zbudowaną ...

Ropień odbytu

Powstaje najczęściej w wyniku infekcji, która szerzy się albo od strony krypt i gruczołów odbytowych bądź tkanek położonych w miednicy małej w okolicy okołoodbytniczej (tzw. ropnie wysokie) albo od st...

Rychłozrost

Inaczej gojenie pierwotne to pierwszy etap gojenia się rany, zwany gojeniem pierwotnym. W trakcie tego procesu rozcięte brzegi skóry łączą się ze sobą i rana się zamyka. Gdy zrośnie się, powstaje po n...