Archive for: P

Perforacja

Wytworzenie się nieprawidłowego otworu na powierzchni narządu wewnętrznego, czyli jego przedziurawienie, pęknięcie. Jest najczęściej wynikiem niszczenia głębszych warstw narządu przez jakiś proces now...

Perforacja jelita

Przerwanie ścian jelita powstałe w wyniku chorób jelit, urazów mechanicznych lub przewlekłych schorzeń. Perforacja jelita jest przerwaniem ścianki odcinka jelita i dotyczy zarówno jelita grubego, jak ...

Perystaltyka

Motoryka jelit. Składają się na nią skurcze jelita, napięcia ściany jelita i przesuwanie treści pokarmowej wzdłuż jelita od żołądka w stronę końca jelita grubego. Czynności motoryczne odbywają się poz...

PH skóry

Pojęcie pH wprowadził w 1909 roku duński biochemik, Soren Sorensen. PH to miara stopnia kwasowości roztworów wodnych (potencjał wodoru) określana w 14 stopniowej skali. Przyjmuje się, że pH wynoszące ...

Pierścień skórny

Narośl skórna, wałek skórny okalający zwężającą się stomię. Najczęściej jest widoczny, ale na pewno wyczuwalny przy badaniu palcem przez stomię. Często przy badaniu, bądź rozszerzaniu stomii, pierście...

Pierścienie uszczelniające

Pierścienie uszczelniające służą do dodatkowego uszczelnienia stomii, zabezpieczenia przed podciekaniem czy zwiększenia powierzchni klejącej płytki. Są zwykle stosowane w przypadku stomii trudnej oraz...

Piodermia zgorzelinowa

Jest rzadką i bardzo poważną chorobą skóry, cechuje ją nasilające się i bolesne owrzodzenie skóry. Bolesne nacieki i krosty pojawiają sie nagle w ciągu 48h i ulegają rozpadowi, w wyniku czego powstają...

Plastyka stomii

Korekta chirurgiczna, zabieg operacyjny konieczny z uwagi na wystąpienie powikłań, z powodu wypadania stomii, wciągnięciu stomii, ma na celu poprawne wyłonienia odcinka jelita – czasem przy zbyt...

Płytka ochronna

Płytka ochronna SALTS jest produktem przeznaczonym do stosowania w przypadku każdego rodzaju stomi oraz innych przetok jelitowych.Zabezpieczają skórę przed podrażnieniami, a jednocześnie stanowią dosk...

Płytka płaska

Standardowy rodzaj płytki stomijnej przeznaczony do zaopatrzenia stomii. Ten rodzaj płytki jest dostępny w każdym typie sprzętu stomijnego. Stosuje się je także do zaopatrzenia niewielkich przetok br...