Archive for: O

Operacja

Chirurgiczny zabieg wykonany przez lekarza uprawnionego do jego wykonania przeprowadzony w Szpitalu w znieczuleniu miejscowym, przewodowym lub ogólnym, konieczny z medycznego punktu widzenia w celu wy...

Operacja Benchekrouna

Jedna z najbardziej popularnych technik operacyjnych wytwarzania szczelnego zbiornika jelitowego na mocz. Wykorzystuje się w niej ok. 50-centymetrowy odcinek jelita cienkiego (20 cm od połączenia kręt...

Operacja Brickera

Nadpęcherzowe odprowadzenie moczu polegające na wszczepieniu moczowodów do izolowanej pętli jelita krętego, której dalszy koniec wszczepia się w skórę. Odcięte przy pęcherzu moczowody preparuje się ku...

Operacja Hartmana

Zabieg operacyjny stosowany w chirurgii przewodu pokarmowego. Polega na usunięciu zmiany chorobowej, zamknięciu kikuta odbytnicy i wykonaniu stomii z bliższego odcinka esicy.

Operacja otwarta

Chirurgiczne otwarcie jamy brzusznej w celach diagnostycznych lub wykonania zabiegu operacyjnego.

Ortotopowy pęcherz zastępczy

Wewnętrzny zbiornik jelitowy zespolony z własną cewką moczową, a trzymanie moczu zapewnia zwieracz cewki. Jest to rodzaj odprowadzenia moczu, który wymaga najdokładniejszego doboru odpowiednich kandyd...

Otarcia stomii

Występują gdy znaczny fragment stomii znajduje się w worku stomijnym lub gdy wycinany w płytce stomijnej otwór jest zbyt mały. Długotrwałe otarcia mogą prowadzić do owrzodzeń na sotmii. By ich uniknąć...

Otrzewna

Błona surowicza okrywająca większość narządów jamy brzusznej i miednicznej oraz wyściełająca ściany tych jam.

Otrzewna

To cienka błona surowicza, która wyściela od wewnątrz ścianę jamy brzusznej i miednicę oraz pokrywa narządy w nich zawarte. W warunkach fizjologii otrzewna, jak i jama otrzewnej są jałowe. Błona ta je...