Archive for: N

Niedrożność smółkowa

Ciężka choroba noworodków. Objawy choroby pojawiają się wkrótce po urodzeniu. Nieleczona niedrożność przewodu pokarmowego, w tym niedrożność smółkowa, w krótkim czasie może doprowadzić do śmierci nowo...

Nieswoiste zapalenie jelita grubego

z ang. Inflammatory Bowel Disease (IBD) to przewlekłe choroby jelit o nieznanych przyczynach, zaliczane do chorób o podłożu autoimmunologicznym. Istnieje genetyczna predyspozycja do IBD, a pacjenci z ...

Nietrzymanie moczu

Mimowolne oddawanie moczu. Przyczyny mogą być rożne: zaburzenie neurologiczne, uraz lub problemy ginekologiczne po porodzie.

Nietrzymanie stolca

Definiuje się jako niemożność kontrolowanego oddawania stolca w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie. Głównymi przyczynami są uszkodzenia mięśni zwieraczy spowodowane przetoką okołoodbytniczą, rop...

NOSE

Zastosowanie naturalnych otworów ciała jedynie do usunięcia preparatu operacyjnego, który został wycięty przy użyciu klasycznej techniki laparoskopowej.

NOTES

Operacje z dostępu przez naturalne otwory ciała. 

Nowotwór

Tkanka wywodząca się z prawidłowych tkanek ustroju, lecz wskutek utrwalonych cech patologicznych rozrastająca się w sposób niekontrolowany, nie poddający się czynnikom regulującym wzrost, dojrzewanie ...

Numer katalogowy

Numer składający się z kombinacji liter i cyfr umożliwiający rozpoznanie serii produktów. Jest niezbędny do skutecznego złożenia zamówienia.