Archive for: L

Lewatywa

Zabieg medyczny polegający na oczyszczeniu jelita grubego płynem. Należy go wykonać przed badaniami doodbytniczymi. Czasem wykonuje się ją także przed porodem lub operacją brzuszną.

LOT

Unikalny numer produktu lub serii produktów pozwalający na jego identyfikację u producenta.

Lufa odprowadzająca

To ta część jelita w stomii dwulufowej, która jest końcowym odcinkiem przewodu pokarmowego i przez nią następuje wypróżnianie.

Lufa odprowadzająca

To ta część jelita w stomii dwulufowej, która jest końcowym odcinkiem przewodu pokarmowego i przez nią następuje wypróżnianie.