Archive for: K

Kolonoskop

Giętki laparoskop pozwalający na obejrzenie jelita grubego od środka.

Kolonoskopia

Badanie, które umożliwia obejrzenie wnętrza całego jelita grubego przy użyciu giętkiego endoskopu (kolonoskopu) o grubości palca wskazującego. Głównym celem wykonywania kolonoskopii jest ocena błony ś...

Kolostomia

Kolostomia jest rodzajem stomii wydalniczej, którą tworzy się z jelita grubego. Zazwyczaj wyłaniana jest po lewej stronie brzucha. Wyłania się ją najczęściej z powodu chorób nowotoworych jelita grubeg...

Kolostomia dwulufowa

Inaczej pętlowa ma najczęściej charakter tymczasowy i wytwarza się ją z reguły w celu ochrony zespolenia chirurgicznego położonego bardziej odwodowo jelita. Powstaje, gdy na powierzchnię brzucha wyp...

Kolostomia końcowa

Rodzaj kolostomii. Wyłania się ją gdy konieczne jest usunięcie części jelita grubego (okrężnicy) i/lub odbytnicy. Pozostały fragment jelita grubego wyłaniany jest na powierzchnię brzucha i z niego utw...

Kolostomia pętlowa

Inaczej dwulufowa. Najczęściej ma charakter tymczasowy i wytwarza się ją z reguły w celu ochrony zespolenia chirurgicznego części jelita. Powstaje, gdy na powierzchnię brzucha wyprowadza się pętlę jel...

Kontaktowe zapalenie skóry

Powikłanie okołostomijne, które powstaje w wyniku z kontaktu skóry z silnie drażniącą treścią jelitową. Występuje najczęściej wśród pacjentów z ileostomią, szczególnie często u chorych niepoprawnie ko...

Korekta chirurgiczna stomii

Patrz plastka stomii.

Kosmki jelitowe

Kosmki jelitowe to małe palczaste wypustki, które wyściełają całą wewnętrzną powierzchnię jelita cienkiego. Na ich brzegach znajdują się mikrokosmki, które kształtem przypominają rąbki. Ich zadaniem j...

Krew utajona w kale

Krew w kale nigdy nie jest prawidłowym objawem, informuje o różnych schorzeniach układu pokarmowego. Najgroźniejszą chorobą, o której może świadczyć jest rak jelita grubego. Test na krew utajoną (FOBT...