Archive for: C

Convex

Rodzaj płytki stomijnej o charakterystycznym uwypukleniu w centralnej części. Ma zastosowanie w przypadku stomii wklęsłej, czasami także płaskiej. Wypukłość daje lepsze przyleganie płytki do ciała i w...

Cystectomia

Operacja usunięcia pęcherza moczowego. Standardowo stosowna w leczeniu raka pęcherza zaawansowanego miejscowo, naciekającego błonę mięśniową pęcherza. Operacja obejmuje usunięcie pęcherza moczowego or...

Cystektomia radykalna

Operacja usunięcia pęcherza moczowego. Standardowo stosowna w leczeniu raka pęcherza zaawansowanego miejscowo, naciekającego błonę mięśniową pęcherza. Operacja obejmuje usunięcie pęcherza moczowego or...

Cystoskopia

Badanie pęcherza moczowego polegające na wzrokowej ocenie błony śluzowej wyścielającej pęcherz moczowy za pomocą wziernika zwanego cystoskopem. Wziernikowanie pęcherza pomocne jest w diagnostyce choró...

Cystostatyki

Leki stosowane w chemioterapii.

Cystostomia

Inaczej przetoka nadłonowo pęcherzowa. Rodzaj urostomii. Czasowe, rzadko definitywne odprowadzenie moczu z pęcherza moczowego po przeskórnym nakłuciu.

Cystostomia

Przetoka pęcherzowo-skórna, jest sposobem odprowadzenia moczu u pacjentów z zatrzymaniem moczu lub gdy istnieje konieczność odprowadzenia moczu inną drogą niż przez cewkę moczową. Ta metoda opróżniani...

Cytostatyk

Lek przeciwnowotworowy o pochodzeniu naturalnym lub syntetycznym. Jego zadaniem jest zaburzenie cyklu życiowego szybko namnażających się komórek. Taki charakter mają nie tylko komórki nowotworowe ale ...