Archive for: C

Chemioterapia dokanałowa

Leczenie stosowane bezpośrednio do kanału kręgowego aby umożliwić cytostatykom dotracie do centralnego układu nerwowego. Stosuje się je w przypadku guzów umiejscowionych w mózgu, rdzeniu kręgowym czy ...

Chemioterapia indukcyjna

Leczenie mające na celu zmniejszenie masy guza i umożliwienie zastosowania leczenia miejscowego w postaci leczenia chirurgicznego czy radioterapii.

Chemioterapia neoadjuwantowa

Leczenie systemowe zastosowane przed leczeniem miejscowym czyli zabiegiem operacyjnym lub radioterapią.

Chemioterapia paliatywna

Lecznicze, które pozwala na ograniczenie rozległości nowotworu przez co jednocześnie zmniejsza jego ucisk na okoliczne tkanki i łagodzi ból. Łagodzi także inne objawy coroby nowotworowej jak biegunka,...

Chemioterapia synchroniczna

Zastosowanie leków cytotoksycznych w tym samym czasie co radioterapia, w celu uzyskania jak najlepszej odpowiedzi na leczenie. Niektóre leki cytostatyczne mają działanie „fotouczulające” – zmniejszają...

Chemioterapia uzupełniająca

(adjuwantowa) jest leczeniem systemowym stosowanym po radykalnym zabiegu operacyjnym w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu raka. Przy kwalifikacji do leczenia uzupełniającego należy uwzględnić czynniki z...

Chirurgia małoinwazyjna

Obejmuje zabiegi chirurgiczne wykonywane przez naturalne otwory ciała (endoskopia) lub przez minimalne nacięcia powłok ciała (laparoskopia, torakoskopia). Metody małoinwazyjne umożliwiają przeprowadze...

Chirurgiczne oczyszczenie rany

To zabieg mający na celu dokładne oczyszczenie miejsca, w którym ciągłość skóry została przerwana oraz przywrócenie ukrwienia wpływającego na proces gojenia się tkanek. Sprowadza się on do usunięcia z...

Choroba

Zdiagnozowana przez lekarza reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, wewnętrznego lub zewnętrznego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, uk...

Choroba chroniczna

Inaczej przewlekła (z łac. chronicus, czyli ciągły lub stały). To choroby i wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, których objawy utrzymują się dłużej niż 3 miesiące lub często nawracają; mają p...