Refundacja po nowemu

0

REFUNDACJA PO NOWEMU – przypominamy:

Z dniem 1 stycznia 2023 wejdą w życie nowe zasady refundacji sprzętu stomijnego.

Od 1 stycznia będą dwa zlecenia:

  1. Sprzęt podstawowy płytki i worki w systemie jedno i dwuczęściowym oraz zestaw do irygacji
  2. Sprzęt pielęgnacyjny tzw. akcesoria takie jak pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową

Limity od 1 stycznia:

lp. 99 worki/płytki stomijne/worki do zbiórki moczu(urostomia)/zestaw do irygacji(kolostomia) – miesięczny limit refundacji na realizację zaopatrzenia to 450 zł (kolostomia/ileostomia/inne stomię i przetoki z wyjątkiem nefrostomii),
w przypadku UROSTOMII miesięczny limit refundacji na realizacje zaopatrzenia worki stomijny i płytki w systemie jedno i dwuczęściowym to 530 zł
Osoba realizująca zaopatrzenie w sprzęt stomijny: płytki, worki oraz zestawy do irygacji nie ponosi jak dotychczas dopłaty
W praktyce oznacza to że osoba odbierająca swoje zaopatrzenie w sklepie medycznym może otrzymać bezpłatnie płytki i worki (zestaw do irygacji) do wysokości

Kolostomia i Ileostomia 450 zł
Urostomia 530 zł

Nowe zlecenie:

lp. 141 wyroby stomijne takie jak: pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową – dla każdego rodzaju stomii i przetoki z wyjątkiem nefrostomii – do 120 zł – 20% i tu pojawia się odpłatność w wysokości 20%

Jeśli osoba zdecyduje się odebrać środki pielęgnacyjne w niższej wysokości niż 120 zł to zawsze dopłaci 20% tylko od kwoty za którą odbiera określony produkt.

Przykład:
Osoba realizująca pełne zlecenie na 120 zł zapłaci 24 zł
Osoba realizująca w ramach zlecenia np. za 55 zł zapłaci 11 zł
Dopłata obowiązuje zawsze.
Osoba realizująca zlecenie na 180 zł zapłaci 24 zł dopłaty od limitu 120 zł oraz różnicę powyżej 120 zł czyli:
180 zł – 120 zł = 60 zł dopłata ponad limit oraz 24 zł udział odpłatności w limicie co razem daje 60 + 24 = 84 zł odpłatności przy realizacji środków pielęgnacyjnych na kwotę 180 zł

❗️Dodatkowo dla nowo operowanych osób stworzono dodatkowy limit na pierwszy miesiąc zaopatrzenia.
Po tym zleceniu wypisywane będą kolejne zlecenia w limitach podstawowych.

Odpowiednio są to zlecenia dla grup lp. 99A oraz 141A.
Oznacza to osobne zlecenie jednorazowe dla każdego rodzaju stomii, dla nowo wyłonionej stomii na 1 miesiąc, w podwójnym limicie, zasady realizacji są takie same jak dla zleceń podstawowych.

Oznacza to w przypadku lp. 99 – pełna refundacje w określonym limicie dla rodzaju stomii oraz w przypadku lp. 141 – 20% odpłatność pacjenta od podanego limitu.

🔴 Zlecenia będzie można realizować jak dotychczas na miesiąc lub max 6 miesięcy jednorazowo.

🔴 Przysługujący dodatkowy limit w związku z posiadanym orzeczeniem stopień niepełnosprawności znaczny pozostaje bez zmian i będzie wielokrotnością limitu podstawowego w zależności od potrzeb w uzgodnieniu z osobą wystawiająca zlecenie.
Potrzebny sprzęt powyżej wyznaczonych limitów będzie jak dotychczas musiał być zakupiony w całości ze środków własnych.

🔴 Zlecenia należą się dla każdej stomii osobno.

🔴 Obecne zlecenia zachowują ważność ale będzie można na nie zrealizować zaopatrzenie wyłącznie na sprzęt podstawowy worki i płytki. Na akcesoria – środki do pielęgnacji będzie trzeba uzyskać nowe zlecenie w wysokości 120 zł

🔴 Zlecenia na 120 zł dzieci też podlegają 20% odpłatności

Nefrostomia:

Nefrostomia będzie realizować zaopatrzenie w dwóch zleceniach oddzielnie worki oddzielnie paski.

W kodzie P.097 otrzymujemy worki do zbiórki moczu w limicie max do 12 szt w cenie 6,50 szt lub zamiennie worki urostomijne 16 zł za szt

W kodzie P.098 otrzymujemy paski mocujące do worków liczba max 2 szt lub zamiennie pasek mocujaco-ochronny w liczbie 1 szt w limicie w tym kodzie 25 zł

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy 800 633 463

POBIERZ ZAŁĄCZNIK – refundacja od 1 stycznia 2023

Pozostałe nowości