Pismo w sprawie zaopatrzenia w wyroby stomijne określone w grupie P lp. 141

0

Zwróciliśmy się do NFZ z prośbą o potwierdzenie, że osoba, która odebrała zlecenie w grudniu na zaopatrzenie w wyroby stomijne na kolejne miesiące tj. XII 2022r, I 2023r. i II 2023r. ma prawo w styczniu 2023 do otrzymania zlecenia w kodzie P.141 i do odbioru akcesoriów do pielęgnacji stomii z tego zlecenia.

Otrzymaliśmy potwierdzenie, że TAK

Pismo w sprawie zaopatrzenia w wyroby stomijne określone w grupie P lp. 141