Odpowiedź MZ na interpelację Posła Franciszka Sterczewskiego

0

Odpowiedź MZ na interpelację Posła Franciszka Sterczewskiego

Szanowni Państwo,

Pojawiła się odpowiedź MZ w związku ze złożoną kolejną interpelacją przez Posła Franciszka Sterczewskiego w odniesieniu do refundacji wyrobów stomijnych.

Nadal czekamy, po licznych negocjacjach na publikacje rozporządzenia!

Wierzymy, że pomimo wielu różnic zdań udało się uzyskać kompromis.

 

Interpelacja 35821 Posła Franciszka Sterczewskiego

Odpowiedź MZ na interpelację Posła Franciszka Sterczewskiego