87% stomików odczuwa lęk przed stomią, a ponad połowa zmienia swoje plany, czują się pokrzywdzeni przez los.

Pomimo tego, że funkcjonuje Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO oraz poradnie stomijne, a problemy stomików były już poruszane w mediach, w Polsce nadal istnieje niska świadomość społeczna stomii. Sytuacja, w której 53% pacjentów zmienia swoje plany życiowe po wyłonieniu stomii, świadczy o braku wiedzy, że po operacji można normalnie funkcjonować w społeczeństwie, prowadzić aktywny tryb życia i spełniać swoje marzenia.

Stomia – można z nią zostać żoną, ale nie kucharką.

Osoby żyjące ze stomią spotykają się z duża akceptacją ze strony społeczeństwa jeżeli chodzi o kwestie budowania trwałych bliskich relacji z drugą osobą (87%), posiadanie dzieci (84%), podejmowanie stałej pracy (82%). Nie ma za to jednoznacznego przyzwolenia dla odsłaniania worka stomijnego w codziennych strojach (42%) lub na plaży (42%). Według znacznej częściej badanych osoby żyjące ze stomią nie powinny uczęszczać na publiczne baseny (37% badanych akceptuje takie zachowanie) lub korzystać z sauny (36% badanych akceptuje takie zachowanie) – i po raz kolejny podejmowanie tych czynności jest częściej tolerowane przez osoby młode.