Fundacja STOMAlife walczy z wykluczeniem społecznym dotykającym pacjentów stomijnych.
Celem naszej działalności jest przełamanie tabu związanego ze stomią oraz edukacja pacjentow i społeczeństwa w zakresie faktów i mitów z nią związanych.

Główne zadania Fundacji STOMAlife, Odkryj stomię:

  • rozyczkaedukacja opinii publicznej na temat stomii oraz problemów osób z wyłonioną stomią
  • rozyczkazmiana postaw osób z wyłonioną stomią w kierunku akceptacji swojej sytuacji życiowej
  • rozyczkaaktywizacja społeczna stomików, by móc prowadzić normalne i aktywne życie
  • rozyczkabudowanie zrozumienia i wsparcia społecznego dla stomików, by podjęli wysiłek powrotu do normalnej aktywności zawodowej i społecznej