20.12.2016r.

Pacjenci potrzebują wsparcia

Jak wynika z badań zrealizowanych przez Fundację STOMAlife, 83% lekarzy kieruje pacjentów
po wyłonieniu stomii pod opiekę pielęgniarki stomijnej. Jednak według pacjentów, znalezienie specjalistycznej poradni, w której uzyskać można profesjonalną pomoc po operacji jest niezwykle trudne, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Jaki jest tego powód? Prowadzenie punktów konsultacyjnych leży wyłącznie po stronie organizacji pozarządowych, których zasoby są niezwykle ograniczone.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przed Fundację STOMAlife wśród lekarzy chirurgów, blisko 50% z nich po operacji wyłonienia stomii odsyła pacjentów po pomoc do organizacji stomijnej, a 83% kieruję pod stałą opiekę profesjonalnej pielęgniarki. Tak duże zapotrzebowanie na tego rodzaju placówki, wynika z faktu, iż opuszczając oddział szpitalny pacjenci otrzymują jedynie podstawowe informacje dotyczące obsługi i higieny stomii. Aby jednak mogli w pełni powrócić do prawidłowego funkcjonowania i formy sprzed operacji wymagają otrzymania rzetelnej wiedzy, wsparcia psychologicznego i konkretnych wskazówek dotyczących życia ze stomią. Połowa ankietowanych lekarzy informuje, że placówkach medycznych, w których pracują nie istnieje poradnia stomijna.

Niestety pacjenci po powrocie do domu w wielu przypadkach muszą liczyć wyłącznie na siebie. Spowodowane jest to tym, że w tym momencie nie funkcjonuje finansowanie placówek stomijnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a pomoc pacjentom stomijnym leży wyłącznie po stronie organizacji takich jak Fundacja STOMAlife. Powszechny dostęp do opieki stomijnej to bardzo ważna kwestia w procesie rekonwalescencji – mówi Dorota Minta, prezes Fundacji STOMAlife.

Nieprawidłowo zaopatrywana stomia powoduje izolację od otoczenia oraz konsekwencje w postaci powikłań zdrowotnych, dlatego Fundacja STOMAlife stara się robić wszystko, aby zapełnić systemową lukę. Do tej pory w ramach działań Fundacji otwartych zostało 17 punktów konsultacyjno-szkoleniowych PKS STOMAlife, w których dyżurują doświadczone pielęgniarki stomijne. W nadchodzącym 2017 roku, Fundacja planuje otwarcie nowych punktów. W związku z ograniczonym budżetem, jest to jednak jedynie kropla w morzu potrzeb. Prowadzenie ogólnodostępnych poradni stomijnych, finansowanych z budżetu państwa, byłoby dla osób po wyłonieniu stomii gwarantem powrotu do aktywnego życia społecznego.

W nadziei na poprawę sytuacji pacjentów stomijnych, Fundacja STOMAlife wystosowała w 2016 r. opinię w sprawie powszechnego dostępu do poradni do Rzecznik Praw Pacjenta.

Stomia jest chirurgicznie wytworzonym połączeniem części jelita z powierzchnią ciała. Do jej wyłonienia dochodzi w wyniku chorób układu pokarmowego. Obecnie szacuje się, że w Polsce żyje
ok. 40 tysięcy stomików. Liczba ta nie uwzględnia małych stomików, ponieważ nie istnieją żadne oficjalne zestawienia informujące o liczbie stomii wyłanianych u dzieci.

***

Celem kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię” jest walka z wykluczeniem społecznym dotykającym stomików, przełamanie tabu związanego ze stomią oraz edukacja pacjentów
i społeczeństwa w zakresie faktów i mitów z nią związanych. Misją inicjatywy jest zbudowanie powszechnej akceptacji dla stomików tak by mogli powrócić do normalnej aktywności zawodowej
i społecznej.

Organizatorami kampanii są: Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko, Fundacja im. dr. Macieja Hilgiera oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”. Partnerem medycznym jest firma SALTS POLSKA Sp. z o.o. oraz Maganimed Sp. z o.o.

Kampania została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka, Collegium Medicum UMK, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacji ECE „Po Prostu”, Łódzkiego Stowarzyszenia Stomijnego, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Klubu Koloproktologii, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Pomorskiego Stowarzyszenia Stomijnego, Prezydent Warszawy oraz Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dodatkowych informacji udziela:

Hubert Koszela, tel.: +48 883 226 220, e-mail: biuro@stomalife.pl