Informacja prasowa

27 października 2014

Odkryj stomię – bezpłatne szkolenia online

W ramach kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię” ruszył pierwszy w Polsce interaktywny kurs dotyczący stomii i jej pielęgnacji. Szkolenie jest dla każdego nieodpłatnie dostępne i kończy się wydaniem zaświadczenia o odbyciu kursu.

Kurs składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera podstawowe informacje dotyczące stomii, jej pielęgnacji i sprzętu stomijnego. Druga związana jest z edukacją pacjenta stomijnego na temat jego stanu, codziennego życia ze stomią, a także refundacji niezbędnych akcesoriów mu towarzyszących.

By skorzystać z kursu wystarczy wejść pod adres https://stomalife.pl/akcje/szkolenia, gdzie znajdują się obie części szkolenia oraz quiz porządkujący zdobytą wiedzę. Osoby chcące otrzymać certyfikat poświadczający ukończenie kursu, muszą wypełnić zgłoszenie, aby otrzymać dostęp do testu sprawdzającego. Do aplikacji można przejść po ukończeniu drugiej części szkolenia lub bezpośrednio ze strony partnera szkolenia.

Wśród uczestników, którzy ukończą kurs do końca grudnia 2014 roku i wystąpią o certyfikat rozlosowane zostanie 10 książek „Stomia. Prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja” pod redakcją prof. Tomasza Banasiewicza, prof. Piotra Krokowicza i prof. Marka Szczepkowskiego. Więcej informacji na temat kursu znajduje się na stronie www.stomalife.pl.

Operacja wyłonienia stomii jest przeprowadzana w wyniku chorób układu pokarmowego, które stają się coraz bardziej powszechnym problemem medycznym. Rak jelita grubego jest najczęściej diagnozowanym w Polsce nowotworem, jednak dzięki rozwojowi medycyny stał się uleczalny. Coraz częściej jednak zaleca się czasowe wyłonienie stomii, w związki z czym liczba stomików, którą obecnie szacuje się w Polsce na ok. 40 tysięcy, stale rośnie. Z tego powodu należy pracować nad rozwiązaniem problemu wykluczenia społecznego oraz nad poprawą jakości życia stomików.

Celem kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię” jest walka z wykluczeniem społecznym dotykającym stomików, przełamanie tabu związanego ze stomią oraz edukacja pacjentów i społeczeństwa w zakresie faktów i mitów z nią związanych. Misją inicjatywy jest zbudowanie powszechnej akceptacji dla stomików tak by mogli powrócić do normalnej aktywności zawodowej i społecznej.

Organizatorami kampanii są: Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko, Fundacja im. dr Macieja Hilgiera oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”. Partnerem medycznym jest firma SALTS POLSKA Sp. z o.o.

Kampania została objęta honorowym patronatem Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Klubu Koloproktologii, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Pomorskiego Stowarzyszenia Stomijnego, Prezydent Warszawy oraz Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Dodatkowych informacji udziela:

Aleksandra Adrian, tel.: 881 337 333, e-mail: biuro@stomalife.pl