Informacja prasowa

7 września 2015

Nagrody „STOMApersona” rozdane

4 września 2015r. odbyła się pierwsza Gala Róż „STOMApersona”, na której wręczono nagrody za zasługi w popularyzacji zagadnienia stomii i niesieniu pomocy stomikom. Podczas uroczystości statuetką „STOMApersona 2015” uhonorowano pięć pielęgniarek stomijnych, siedem otrzymało wyróżnienia.

Osoby nominowane do plebiscytu „STOMApersona” wskazała Rada Programowa kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię”. Nagroda ma podkreślić zasługi osób, które od lat poświęcają się pacjentom stomijnym, pomagają im w powrocie do zdrowia i udzielają potrzebnych informacji. Stomicy, którzy mogą liczyć na tego rodzaju wsparcie, łatwiej godzą się ze swoją sytuacją i podchodzą pozytywnie do życia ze stomią. Osobami pierwszego kontaktu po operacji są zazwyczaj pielęgniarki stomijne. To właśnie je postanowiono wyróżnić w pierwszej edycji plebiscytu.

Statuetkę „STOMApersona 2015” otrzymały: Agnieszka Biskup z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi, Grażyna Majewska z Zespołu Poradni Specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, Magdalena Swojak z Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ w Poznaniu, Eliza Zalewska z Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie oraz Marzena Wysocka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.

Ponadto podczas gali za wyjątkowe zaangażowanie w pracę ze stomikami wyróżniono Annę Bielską z Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Marzannę Janeczek ze Szpitala Solec w Warszawie, Brygidę Osowiecką ze Szpitala Solec w Warszawie, Teresę Siemianowską ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, Jolantę Sieradzką z Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance, Gabrielę Żurek z Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Agnieszkę Wołowicz z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Orłowskiego w Warszawie.

Na rzecz akceptacji stomii działa wiele osób często nie związanych ze środowiskiem medycznym, dlatego organizatorzy kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię” zapewniają, że w kolejnych plebiscytach statuetki zostaną przyznane również im.

Projekt statuetki „STOMApersona” został wyłoniony w konkursie „Różyczka”, który odbył się w październiku 2014 roku. Głównym elementem statuetki jest róża, będąca symbolem kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię” oraz samych stomików.

Radę Programową kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię” tworzą: prof. Tomasz Bielecki, prof. Krzysztof Bielecki, prof. Adam Dziki, prof. Piotr Krokowicz, dr hab. Zoran Stojčev, prof. Marek Szczepkowski, prof. Maria T. Szewczyk, prof. Wiesław Tarnowski, prof. Grzegorz Wallner, prof. Wojciech Zegarski.

Celem kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię” jest walka z wykluczeniem społecznym dotykającym stomików, przełamanie tabu związanego ze stomią oraz edukacja pacjentów
i społeczeństwa w zakresie faktów i mitów z nią związanych. Misją inicjatywy jest zbudowanie powszechnej akceptacji dla stomików tak by mogli powrócić do normalnej aktywności zawodowej
i społecznej.

Organizatorami kampanii są: Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko, Fundacja im. dr. Macieja Hilgiera oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”. Partnerem medycznym jest firma SALTS POLSKA Sp. z o.o. oraz Maganimed Sp. z o.o.

Kampania została objęta honorowym patronatem Collegium Medicum UMK, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacji ECE „Po Prostu”, Łódzkiego Stowarzyszenia Stomijnego, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Klubu Koloproktologii, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Pomorskiego Stowarzyszenia Stomijnego, Prezydent Warszawy oraz Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dodatkowych informacji udziela:

Aleksandra Sołtysiak, tel.: 883 226 220, e-mail: biuro@stomalife.pl