Warszawa, 11 czerwca 2014

Zaprojektuj „różyczkę” – wspomóż kampanię „StomaLife. Odkryj stomię”

Organizatorzy kampanii społecznej „StomaLife. Odkryj stomię” zapraszają do wzięcia udziału w konkursie „Różyczka”. W jego ramach należy przygotować projekt kotylionu lub statuetki, który nawiązywać będzie do symbolu kampanii – róży.

Nazwa konkursu „Różyczka” nawiązuje do sposobu w jaki stomicy określają stomię. Róża jest także symbolem kampanii „StomaLife. Odkryj stomię”, której celem jest przełamanie tabu związanego ze stomią. W konkursie można wziąć udział w dwóch kategoriach: Projekt Kotylionu oraz Projekt Statuetki. Na zwycięzcę w każdej z nich czeka tablet marki Samsung oraz roczna prenumerata pisma projektowego.

Projekt Kotylionu

Projekt ma przedstawiać ozdobną różyczkę jako element biżuterii, którą będzie można przypiąć do ubrania na znak solidarności z pacjentami stomijnymi. Główne czynniki, które będą brane pod uwagę przy ocenie projektów kotylionu to symbolika nawiązująca do różyczki oraz solidarności z pacjentami, kreatywność, estetyka gadżetu oraz ekonomika i łatwość wykonania.

Zwycięski projekt zostanie wykonany oraz wykorzystywany do działań w ramach prowadzonej kampanii.

Projekt Statuetki

Podobnie jak w przypadku kotylionu, projekt statuetki ma nawiązywać do róży. Jednak w tej kategorii, oprócz symboliki różyczki, jej estetyki oraz odwołania się do solidarności z pacjentami, będzie oceniania także jego elegancja.

Statuetka będzie nagrodą w plebiscycie na osobowość związaną z opieką nad stomikami, który zostanie zorganizowany w ramach kampanii „StomaLife. Odkryj stomię”.

Ogólne zasady konkursu

Projekty powinny składać się ze zdjęcia lub rysunku gadżetów wraz z ich krótkim opisem oraz rodzajem materiału, z którego powinny zostać wykonane.

Prace można przesyłać od 20 czerwca do 18 sierpnia drogą mailową na adres biuro@stomalife.pl lub pocztą do Biura Kampanii „StomaLife. Odkryj stomię” mieszczącego się przy ulicy Marszałkowskiej 140/46 w Warszawie.

W obu kategoriach do wygrania jest tablet marki Samsung oraz roczna prenumerata magazynu projektowego. Zwycięzca zostanie ogłoszony na stronie internetowej kampanii 1 września.

Szczegóły konkursu oraz regulamin są dostępne na stronie internetowej kampanii: www.stomalife.pl

O stomii

Stomia jest chirurgicznie wytworzonym połączeniem części jelita z powierzchnią ciała. Konieczność przeprowadzenia operacji jej wyłonienia najczęściej jest konsekwencją występowania nowotworu jelita grubego, chorób zapalnych, polipowatości jelita grubego czy choroby Leśniowskiego-Crohna. W przypadku nieprawidłowej pracy narządu chirurg wycina chory fragment i tworzy nową drogę wypróżniania znajdującą się na ścianie brzucha. Od tego momentu wypróżnianie oraz wydalanie gazów odbywa się przez wyłonioną stomię. Ze względu na pominięcie zwieracza zamykającego ujście jelita, nie ma możliwości kontroli wypróżnień i wydalania gazów dlatego pacjent korzystać musi ze specjalnego worka stomijnego.

Kampania społeczna „StomaLife. Odkryj stomię”

Celem kampanii społecznej „StomaLife. Odkryj stomię” jest walka z wykluczeniem społecznym dotykającym stomików, przełamanie tabu związanego ze stomią oraz edukacja pacjentów i społeczeństwa w zakresie faktów i mitów z nią związanych. Misją inicjatywy jest zbudowanie powszechnej akceptacji dla stomików tak by mogli powrócić do normalnej aktywności zawodowej i społecznej.

Organizatorami kampanii są: Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko, Fundacja im. dr Macieja Hilgiera oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”. Partnerem medycznym jest firma SALTS POLSKA Sp. z o.o.

Kampania została objęta honorowym patronatem Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Klubu Koloproktologii, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Pomorskiego Stowarzyszenia Stomijnego, Prezydent Warszawy oraz Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kampania została także objęta patronatem medialnym serwisu Onkonet.pl oraz wydawnictwa Termedia.

Dodatkowych informacji udziela:

Aleksandra Adrian