Informacja prasowa

30.08.2016 r.

Coraz więcej stomików w polskich szkołach

Rozpoczyna się kolejny rok szkolny, a wraz z nim w szkolnych ławkach i przedszkolnych salach, wspólnie ze swoimi rówieśnikami pojawią się dzieci z wyłonioną stomią. Aby wesprzeć i ułatwić małym stomikom funkcjonowanie w placówkach edukacyjnych, w ramach kampanii społecznej ,,STOMAlife. Odkryj stomię” prowadzone są w całej Polsce bezpłatne szkolenia opiekunów przedszkolnych i kadry pedagogicznej w zakresie funkcjonowania dzieci ze stomią.

Pomimo wielu akcji edukacyjnych, wiedza społeczeństwa w zakresie stomii w dalszym ciągu jest niewystarczająca. Wbrew powszechnym przekonaniom, stomia nie dotyczy wyłącznie osób starszych. Choć zazwyczaj kojarzona jest ze chorobami nowotworowymi, starościąi śmiercią, dotyka ludzi w każdym wieku. W przypadku dzieci, stomia jest najczęściej konsekwencją chorób układu pokarmowego oraz wrodzonych wad rozwojowych.

Wyłonienie stomii u dziecka jest ogromnym przeżyciem zarówno dla samego malucha jak i rodziców. Pojawiaj się obawa o przyszłość i komfort życia. Jednak jak pokazują liczne przykłady, dzieci ze stomią rozwijają się w taki sam sposób jak ich rówieśnicy. Są to pogodne, pełne energii i chęci do działania istoty, którym pod żadnym pozorem nie należy odbierać możliwości normalnego rozwoju. Tak, jak inne dzieci, potrzebują akceptacji środowiska w jakim funkcjonują.

Aby dać szansę młodym ludziom na rozwój w gronie rówieśników, niezwykle ważna jest edukacja i rozprawienie się z mitami dotyczącymi życia ze stomią. Uświadomienie nauczycieli oraz rówieśników pozwoli uniknąć niekomfortowych dla obydwu stron sytuacji.

Zmiany fizjologiczne u stomika, będące konsekwencją operacji, w wielu przypadkach są przyczyną obniżenia poczucia własnej wartości. Zarówno na tym etapie jak i w przyszłości, wsparcie otoczenia oraz najbliższych jest niezwykle ważne, aby stomik mógł prawidłowo rozwijać się pod względem emocjonalnym i społecznym, a dzięki temu znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Brak wiedzy na temat funkcjonowania oraz powodów z jakich wyłaniania jest stomia, często wywołuje lęk przed stomikami, a w konsekwencji ich odrzucenie. Najlepszym sposobem na pokonanie lęku jest wiedza, stąd pomysł Fundacji na szkolenia dla pedagogów. –mówi Dorota Minta, psycholog, prezes Fundacji STOMAlife.

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z potrzebami osób z wyłonioną stomią oraz zdobycie profesjonalnej wiedzy w zakresie pielęgnacji i obsługi stomii. Pozwoli to uniknąć wielu kłopotliwych i nieprzyjemnych sytuacji w czasie pobytu dzieci w szkole oraz zabaw z rówieśnikami. Nauczyciele, w trakcie szkolenia poszerzają swoją wiedzę pedagogiczną i psychologiczną. Uczą się jak rozmawiać z dziećmi o każdej „inności”, w tym o stomii. Wzmacniają również swoje kompetencje radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Całkowicie bezpłatne szkolenie zakończone jest wydaniem certyfikatu dla uczestników poświadczającego odbycie kursu oraz certyfikatem dla placówki.

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu: +48 608 525 952, bądź za pośrednictwem biuro@stomalife.pl.

***

Celem kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię” jest walka z wykluczeniem społecznym dotykającym stomików, przełamanie tabu związanego ze stomią oraz edukacja pacjentów i społeczeństwa w zakresie faktów i mitów z nią związanych. Misją inicjatywy jest zbudowanie powszechnej akceptacji dla stomików tak by mogli powrócić do normalnej aktywności zawodowej i społecznej.

Organizatorami kampanii są: Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko, Fundacja im. dr. Macieja Hilgiera oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”. Partnerem medycznym jest firma SALTS POLSKA Sp. z o.o.

Kampania została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka, Collegium Medicum UMK, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacji ECE „Po Prostu”, Łódzkiego Stowarzyszenia Stomijnego, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Klubu Koloproktologii, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Pomorskiego Stowarzyszenia Stomijnego, Fundacji Dobre Ręce Polskich Położnych, Prezydent Warszawy oraz Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dodatkowych informacji udziela:

Hubert Koszela, tel.: +48 883 226 220, e-mail: biuro@stomalife.pl