17.04.2018

Atlas “Stomia u dzieci” – pomocne narzędzie do pracy z pacjentem

W ostatnich miesiącach trwa intensywna dyskusja na temat jakości komunikacji pacjenta z lekarzami i pielęgniarkami. Wpisuje się w nią przygotowany przez fundację STOMAlife atlas edukacyjny “Stomia u dzieci” zawierający praktyczne informacje na temat stomii dla pacjentów oraz dla specjalistów. “Stomia u dzieci” uzupełnia dotychczas dostępne atlasy stomijne, które były poświęcone kolostomii, ileostomii i urostomii.

Atlas “Stomia u dzieci” to swoisty poradnik zawierający niezbędne informacje, które pomagają pacjentom zrozumieć kwestie związane ze stomią. Atlas przedstawia każdy etap stomii: od przyczyn jej wyłonienia, przez okres pooperacyjnej rehabilitacji i opieki, aż do pielęgnacji czy powikłań, jakie mogą się pojawić. Publikacja została opracowana przez dr n. Med. Małgorzatę Markiewicz-Kijewską przy konsultacji naukowej Prof. dr hab. n. med. Piotra Kalicińskiego z Instytutu “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Stomia u dzieci” w prosty, czytelny sposób wyjaśnia pacjentowi mechanizmy prowadzące do konieczności wytwarzania różnych stomii, problemów i dolegliwości związanych z nimi. – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński, Instytutu “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Atlas został podzielony na 28 sekcji tematycznych. Każda z nich prezentuje najważniejsze informacje na dwóch stronach – jednej dla pacjenta, drugiej dla pielęgniarki czy lekarza. Strona dla pacjenta zawiera uproszczone treści, zobrazowane łatwymi do zrozumienia ilustracjami oraz grafikami. W atlasie znajdują się komentarze do obrazków, które aktualnie widzi pacjent oraz opis niezbędnych informacji, które należy mu w tym miejscu przekazać. Specjalista, siadając naprzeciwko pacjenta, może położyć atlas w taki sposób, aby każda ze stron widziała istotne dla niej informacje. W przypadku pediatrycznej wersji atlasu jest to kompendium wiedzy łączące informacje z zakresu wszystkich rodzajów stomii wydalniczych.

Na ogół stomia jest kojarzona głównie z osobami starszymi i chorobami nowotworowymi jelita grubego, jednak z roku na rok przybywa także dzieci, u których konieczne jest wyłonienie stomii. Dotyczy to dwóch grup. Pierwsza to noworodki, u których stomia jest wyłaniana w związku z wadami wrodzonymi lub chorobami wieku wczesnonoworodkowego. Druga grupa to starsze dzieci i nastolatki, chorujące np. na nieswoiste zapalenia jelit.

Opieka nad dzieckiem z wyłonioną stomią jelitową jest związana z profesjonalną pielęgnacją wyłonionego jelita jak również z prawidłowym kontaktem z rodzicami i opiekunami małych pacjentów. Bardzo ważne jest nawiązanie kompetentnej relacji między rodzicami a personelem szpitala: lekarzami, pielęgniarkami oraz wszystkimi członkami zespołu terapeutycznego. Zdobycie zaufania rodziców małych pacjentów jest wyrobieniem poczucia, że w każdej chwili mają się do kogo zwrócić po pomoc i niezbędne, kompetentne informacje. – mówi Eliza Zalewska, pielęgniarka w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Centrum Zdrowia Dziecka

Specjaliści zainteresowani posiadaniem atlasów stomijnych mogą przesyłać wiadomość na adres biuro@stomalife.pl. Organizatorzy kampanii wyślą materiały edukacyjne w odpowiedzi na wszystkie nadesłane prośby

***

Celem powstania Fundacji STOMAlife jest walka z wykluczeniem społecznym dotykającym stomików, przełamanie tabu związanego ze stomią oraz edukacja pacjentów i społeczeństwa w zakresie faktów i mitów z nią związanych. Misją STOMAlife jest zbudowanie powszechnej akceptacji dla stomików tak by mogli powrócić do normalnej aktywności zawodowej i społecznej.

Jak pokazują badania stomia to nie tylko obciążenie fizyczne ale i psychiczne, na które pacjent powinien zostać odpowiednio przygotowany. Aby zapewnić mu psychiczny komfort należy prowadzić dialog z personelem medycznym, który jest pierwszym źródłem informacji i wsparcia dla pacjentów. Współpraca może zaowocować wprowadzeniem lepszych praktyk w zakresie opieki nad osobami z wyłonioną stomią oraz odpowiednio przygotować je do zabiegu.