Komunikat STOMAlife dot. odpowiedzi MZ

0

Na spotkaniu, w. którym uczestniczyliśmy p. Minister Maciej Miłkowski zaprosił nas do wzięcia udziału w pracach na tymi zmianami i obiecał rozpoczęcie prac w połowie sierpnia.

Nie otrzymaliśmy do dzisiaj żadnej informacji o planowanym spotkaniu roboczym. A tymczasem z niepokojem przeczytałyśmy odpowiedź Podsekretarza Stanu Macieja Miłkowskiego w imieniu Ministerstwa Zdrowia, w sprawie złożonych interpelacji odnośnie projektu rozporządzenia w sprawie refundacji wyrobów stomijnych (dostępne na stronach Sejmu).

W załączeniu przesyłamy nasze stanowisko odnośnie odpowiedzi, która ukazała się tuż po zamknięciu konsultacji społecznych.

Nadal czekamy i liczymy na termin obiecanych konsultacji bezpośrednich, które nie tylko pozwolą na pełne zrozumienie funkcjonowania stomików, ale przede wszystkim spowodują wypracowanie zapisów w nowym rozporządzeniu umożliwiając stomikom normalne funkcjonowanie również w przestrzeni publicznej bez lęku.

Pismo do pobrania:

Pismo w sprawie pisma MZ odnośnie interpelacji 22 08 22