0

Z inicjatywy Fundacji STOMAlife osoby ze stomią mogą otrzymać kartę stomika. Posiadanie karty ma ułatwić stomikowi funkcjonowanie w problematycznych sytuacjach, na przykład podczas kontroli granicznych i odpraw lotniczych. 

Karta objęta została honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

Posiadanie stomii nie powoduje ograniczeń w normalnym funkcjonowaniu. Jednak, jak wynika z raportu „Personel medyczny o komforcie życia pacjentów stomijnych”, ponad 60 % stomików odczuwa ograniczenia w kontaktach z otoczeniem zarówno z powodów fizycznych, jak i psychicznych.

Konieczność posiadania przy sobie zapasowego sprzętu stomijnego może przysporzyć stomikom kłopotliwych sytuacji,  wymagających poinformowania otoczenia o fakcie posiadania stomii i związanych z tym potrzebach. Bardzo pomocna wówczas okazuje się być Karta stomika oraz towarzyszące jej zaświadczenie lekarskie.

Udogodnienia w podróży

Mówiąc o kłopotliwych sytuacjach, organizatorzy kampanii mają na myśli głównie kontrole celne, graniczne oraz momenty, kiedy konieczna jest zmiana sprzętu stomijnego poza domem. W ostatniej sytuacji uzasadniona powinna być potrzeba skorzystania z miejsca parkingowego dla osoby z niepełnosprawnością, czy pomieszczenia dla matki z dzieckiem, które daje możliwość wygodnej wymiany worka stomijnego w przeciwieństwie do standardowo dostępnych toalet publicznych.

Podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku, każdy pasażer musi okazać wszystkie przedmioty, które zamierza zabrać w bagażu podręcznym, na przykład klucze, telefon, pasek, urządzenia elektryczne oraz okrycie wierzchnie – płaszcz, kurtka, szal. Brak wiedzy na temat stomii może sprawić, że osoba kontrolująca będzie się domagać pokazania, a czasami także odklejenia stomijnego worka. Nakaz jego odklejenia oraz ingerencja osób niewykwalifikowanych może spowodować rozszczelnienie się sprzętu stomijnego, skutkujące wyciekaniem treści jelitowej lub moczu. Okazanie posiadanej przy sobie karty stomika może zapobiec takim sytuacjom.

Konieczność posiadania przy sobie akcesoriów do pielęgnacji stomii nie powinna utrudniać stomikom możliwości pobytu za granicą czy też podróży samolotem.

Przepisy dotyczące przewozu bagażu podręcznego, leków oraz środków medycznych nie mówią nic
o sprzęcie stomijnym. Pasażerowie przewożący wspomniany sprzęt w swoim bagażu podręcznym powinni posiadać zaświadczenie medyczne od lekarza informujące o posiadanej stomii i wiążącymi się z tym szczególnymi potrzebami. Karta stomika oraz zaświadczenie medyczne mają pomóc w zrozumieniu zaistniałej potrzeby oraz potwierdzić konieczność posiadania określonego sprzętu medycznego w bagażu podręcznym z uwagi na konieczność stałego zaopatrzenia stomii oraz potencjalne trudności w pozyskaniu sprzętu stomijnego poza miejscem zamieszkania.

Podręczny dokument

Karta stomika posiada wygodny format, dzięki czemu z łatwością można nosić ją w portfelu, czy kieszeni. Do karty dołączane jest zaświadczenie medyczne, z którym stomik musi udać się do lekarza (np. lekarza POZ ), w celu poświadczenia przez niego faktu posiadania stomii. Podpis oraz pieczątka odpowiedniego organu medycznego są warunkiem ważności  zaświadczenia oraz potwierdzą zasadność korzystania z karty stomika.

Zgodnie z założeniem, iż dokument może okazać się przydatny między innymi w czasie podróży, treść zaświadczenia została przetłumaczona na siedem języków i jest dostępna w języku:  angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskim oraz greckim.

Aby otrzymać kartę i zaświadczenie medyczne wystarczy wysłać wiadomość

na adres biuro@stomalife.pl 

lub adres pocztowy:

Fundacja STOMAlife
Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Karty Stomika są również dostępne u partnera medycznego Fundacji,  w sieci sklepów medycznych  Med4me infolinia 800 120 130

>> ULOTKA KARTA – MAM STOMIĘ

>> WZÓR KARTY STOMIKA

>> ZAŚWIADCZENIE MEDYCZNE