Interpelacja Pani Poseł Katarzyny Osos oraz odpowiedź Ministerstwa Zdrowia