Uwaga, od 1 stycznia 2020 roku zmienia się wzór zlecenia na wyroby medyczne i sposób potwierdzania go. Poznasz je tu:
https://stomalife.pl/index.php/nowosci/nowe-zasady-wystawiania-i-realizacji-zlecen-na-wyroby-medyczne/

 

Zasady realizacji zleceń na sprzęt stomijny, czyli jak nie zgubić się w przepisach w drodze do sklepu medycznego?

Od kiedy należą mi się worki?

Dopóki jesteś pacjentem oddziału, na którym wyłoniono Ci stomię, o zabezpieczenie stomii dba szpital. Sprzęt stomijny powinieneś odebrać jak najszybciej po wyjściu ze szpitala. Zawsze wydawany jest na pełne miesiące, nie ma znaczenia czy opuszczasz szpital pierwszego, czy ostatniego dnia miesiąca. W przypadku nowych stomików każdy worek jest na wagę złota, bo wszystkiego trzeba się nauczyć, więc jeśli wyjście zaplanowano pod koniec miesiąca dopilnuj jak najszybszego potwierdzenia, aby móc zrealizować zlecenie i odebrać limit przysługujący Ci już w tym miesiącu.

Kto da mi pierwsze zlecenie?

Pierwsze zlecenie wystawi chirurg i otrzymasz je wraz z wypisem ze szpitala.

Jak wygląda takie zlecenie?

Prawidłowo wystawione zlecenie na sprzęt stomijny musi zawierać:
•    Pieczęć przychodni i osoby wystawiającej oraz jej podpis
•    Dane osobowe pacjenta z numerem PESEL
•    Liczbę porządkową wyrobu medycznego. W przypadku stomii jest to P.099
•    W polu „Liczba sztuk”: według limitu
•    W polu „Określenie wyrobu medycznego wraz z pisemnym uzasadnieniem”: numer schorzenia wg klasyfikacji ICD 10 oraz jednoznacznie opisany rodzaj stomii
•    W polu „Miesiąc, którego dotyczy zaopatrzenie comiesięczne”: należy wpisać maksymalnie trzy miesiące kalendarzowe, na które ma zostać wydany sprzęt
Każda poprawka naniesiona w części, którą wypełnia osoba uprawniona do wystawienia zlecenia musi być potwierdzona jej pieczęcią i parafką. Uchybienia formalne mogą być przyczyną odmowy potwierdzenia pierwszego zlecenia w NFZ lub odmowy realizacji w sklepie medycznym.

Jak prawidłowo wypełnić zlecenie na sprzęt stomijny – wzór

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – pobierz

Czy od razu idę je realizować jak zwykłą receptę?

Zlecenie należy potwierdzić w miejscowym oddziale NFZ i odebrać tam Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC). KZC jest teraz jednym z Twoich ważniejszych dokumentów i powinna znajdować się u Ciebie, bo przez najbliższe 12 miesięcy będzie służyć do wymiany informacji między lekarzem, a sklepem medycznym: lekarz odznacza tam na jakie miesiące wydał kolejne zlecenie, sklep będzie potwierdzał stemplem i podpisem na jaki okres faktycznie wydał sprzęt. Bez KZC nie otrzymasz nowego zlecenia u lekarza, bez zlecenia nie otrzymasz sprzętu stomijnego na kolejny okres. (W przypadku pierwszego zlecenia pierwsze rubryczki wypełni pracownik NFZ zamiast lekarza.) Potwierdzenia w NFZ możesz dokonać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby: członka rodziny, wolontariusza, sąsiadów. Na wszelki wypadek napisz krótkie oświadczenie, że reprezentuje Cię ktoś inny. Przygotuj także aktualny dokument ubezpieczenia oraz wypis ze szpitala.

I za każdym razem muszę jeździć do NFZ-tu?

Nie. Tę wizytę musisz odbyć przy pierwszym zleceniu, a potem dopiero po 12 miesiącach, kiedy skończy się aktualna Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC). Wtedy musisz odwiedzić swojego lekarza ze starą kartą, na której oczywiście nie będzie już miejsca na jego kolejne pieczątki, ale poprzednia karta będzie podpowiedzią na jakie miesiące ma wystawić kolejne zlecenie. Z nowym zleceniem i starą kartą musisz udać się do NFZ-tu, aby odnowić procedurę, czyli zarejestrować zlecenie i dostać nową KZC na kolejne 12 miesięcy.

Mój lekarz, czyli kto?

Pierwsze zlecenie wystawia chirurg, a potem może to być twój lekarz pierwszego kontaktu. Pełną listę uprawnionych do wystawiania zleceń zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie:
•    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
•    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej
•    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej
•    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
•    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej
•    Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej
•    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii
•    Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych
•    Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
•    W przypadku urostomii także Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej
•    Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń
•    Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
•    Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medyczne

Co i ile mogę odebrać?

Kwoty limitów (kolostomia 300 zł, ileostomia 400 zł, urostomia 480 zł) oraz zakres sprzętu stomijnego dostępnego w ramach refundacji reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie:
Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii.
Limit możesz przeznaczyć w wybranej przez siebie proporcji na: woreczki, płytki lub środki do pielęgnacji stomii i skóry wokół niej. Poradą będą Ci służyć profesjonaliści, bo oni mają doświadczenie ze względu na pracę z wieloma stomikami i szerokim spojrzeniem na różnorodność ich problemów, ale ostateczna decyzja zawsze należy do Ciebie. I jeśli chodzi o rodzaj odbieranego sprzętu, i czas na jaki chcesz go odebrać. Pamiętaj, że sprzęt musi pasować do Twojej stomii.

Ale jak zapanować nad czasem?

Zlecenia zazwyczaj wydawane są na trzy miesiące, ale jeśli chcesz, możesz odebrać zaopatrzenie tylko na jeden miesiąc lub dwa. Dzięki temu możesz przetestować nowy rodzaj sprzętu. To jest niezwykle przydatne, gdy jesteś początkującym stomikiem lub zauważasz jakieś problemy ze stomią i musisz dopasować inny zestaw. Musisz tylko pamiętać, że częstsze odbiory sprzętu wiążą się z większą ilością wizyt u lekarza, bo do każdego odbioru potrzeba nowego zlecenia.

Jak mam zdecydować, co jest mi potrzebne?

Pierwsze wskazówki powinieneś otrzymać na oddziale, czyli rozmiar sprzętu, sugestie na temat potrzebnych środków do pielęgnacji skóry wokół stomii, typ sprzętu (jednoczęściowy czy dwuczęściowy) oraz rodzaj płytki (płaska lub wypukła). Najlepiej odebrać wtedy sprzęt na jeden miesiąc i obserwować jak się sprawdza. Dobrze jest zapisywać, co było zastosowane, aby ułatwić sobie zamówienie właściwego zestawu przy kolejnej realizacji.

Gdzie mogę zrealizować zlecenie?

Zlecenie można zrealizować w dowolnym sklepie medycznym, który ma sprzęt stomijny w swojej ofercie lub bezpośrednio u dystrybutora. Każdy wojewódzki oddział wojewódzki NFZ-tu publikuje na swoich stronach listę świadczeniodawców, u których można zrealizować zlecenie na sprzęt stomijny. Zdarza się, że miewają go także apteki, ale są to teraz dość rzadkie sytuacje.

Czy wszędzie dostanę to samo?

Sklepy medyczne podlegają podobnym mechanizmom rynkowym jak inne placówki handlowe i mogą różnić się między sobą ofertą oraz cenami. Szukaj takich, które mają najszerszą ofertę, a w razie potrzeby umożliwiają realizację sprzętu różnych marek w ramach tego samego zlecenia.

Moje worki nie sprawdzają się, chcę je wymienić.

Podobnie jak w przypadku leków, zwrot i wymiana wyrobów medycznych jest niemożliwa w świetle obowiązujących przepisów. Wyjątek stanowią wyroby medyczne obarczone wadą jakościową. W uzasadnionych przypadkach można porozmawiać ze sklepem, który zrealizował Twoje poprzednie zlecenie i przedstawić, na czym polega problem. Być może uda się uzgodnić w jakim zakresie można dokonać wymiany.

Kiedy należy mi się następne zlecenie w ramach refundacji?

Przed upływem okresu, na jaki odebrałeś ostatnie zlecenie odwiedź swojego lekarza. Zabierz ze sobą Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC), aby lekarz mógł na jej podstawie wystawić aktualne zlecenie. Z kompletem dokumentów, czyli zleceniem i KZC, możesz odebrać przydział na kolejny okres. Pamiętaj, że jeśli zlecenie wystawiono na kwartał np. na styczeń, luty, marzec: całość sprzętu odbierzesz tylko w styczniu, w lutym już tylko na dwa miesiące, a jeśli przyjdziesz ze zleceniem w marcu – otrzymasz sprzęt już tylko na miesiąc.

Kiedy mam pójść po kolejne zlecenie?

Najlepiej jeśli zaplanujesz wizytę u lekarza w miesiącu poprzedzającym okres, na jaki chcesz zrealizować kolejne zlecenie. Zabezpieczysz się w ten sposób przed niespodziewanymi sytuacjami, które uniemożliwią wizytę jak choroba czy urlop. Możesz też spokojnie odbyć tę wizytę do końca pierwszego miesiąca kwartału, na których chcesz odebrać sprzęt.

Kiedy mogę zrealizować zlecenie?

Zlecenie możesz przekazać do sklepu od razu po otrzymaniu go od lekarza, ale zrealizować je można najwcześniej pierwszego dnia roboczego miesiąca, na jaki zostało wystawione. Pamiętaj, że jeśli zlecenie wystawiono na kwartał np. na styczeń, luty, marzec: całość sprzętu odbierzesz tylko w styczniu, w lutym już tylko na dwa miesiące, a jeśli przyjdziesz ze zleceniem w marcu – otrzymasz sprzęt już tylko na miesiąc.

Kończy mi się sprzęt! Co teraz?

To czas żebyś poszedł do lekarza z prośbą o wystawienie kolejnego zlecenia. Zabierz ze sobą Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC), aby lekarz mógł na jej podstawie wystawić aktualne zlecenie. Z kompletem dokumentów, czyli zleceniem i KZC możesz odebrać kolejny przydział. Pamiętaj, że jeśli zlecenie wystawiono na kwartał np. na styczeń, luty, marzec: całość sprzętu odbierzesz tylko w styczniu, w lutym już tylko na dwa miesiące, a jeśli przyjdziesz ze zleceniem w marcu – otrzymasz sprzęt już tylko na miesiąc.

Zaginęła mi Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego! Czy teraz nie dostanę worków na refundację?

Spokojnie. Najlepiej z drugą osobą sprawdź miejsce, w którym zazwyczaj trzymasz kartę. Jeśli jej nie ma, skontaktuj się ze swoim sklepem. Być może została tam podczas Twojej ostatniej wizyty. Jeśli zazwyczaj odbierasz sprzęt wysyłkowo sprawdź jeszcze raz paczkę, w której przyszła ostatnia realizacja. Jeśli te próby zawiodły, odwiedź najbliższy NFZ i poproś o duplikat karty. Tak jak w przypadku pierwszego potwierdzenia możesz to zrobić osobiście lub z czyjąś pomocą. Duplikat wydawany jest od ręki.

Mam dwie stomie. Miesięczny limit dotyczy człowieka czy stomii?

Miesięczny limit zawsze jest przyporządkowany do stomii, zatem jeśli masz dwie, realizujesz równolegle dwa zlecenia. Ważne, aby było to jednoznacznie opisane na Twojej Karcie Zaopatrzenia Comiesięcznego lub były wydane dwie. Wtedy z dwiema kartami trzeba odwiedzać lekarza po dwa zlecenia.

Co jest refundowane?

W Polsce jest dostępna szeroka gama sprzętu stomijnego z możliwością odbioru w ramach refundacji. Dostępność różnych marek zależy od właścicieli poszczególnych sklepów medycznych. Szukaj tych, które mają najszerszą ofertę i mogą wydawać sprzęt różnych marek na jednym zleceniu. Potwierdzenie, jakie marki są refundowane uzyskasz dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii Fundacji STOMAlife 800 633 463

Mój sklep nie ma wszystkiego, co chcę. Czy mogę podzielić zlecenie między dwa różne sklepy?

Sklep rozlicza się z NFZ-em przekazując mu oryginał zlecenia, więc można je zrealizować tylko w jednej placówce. Możesz natomiast zdecydować, że odbierasz sprzęt tylko na miesiąc.

Mój sklep ma dużo sprzętu, ale na zlecenie mogę odbierać tylko jedną markę.

Podstawą do realizacji zleceń na sprzęt refundowany jest umowa zawierana przez sklep z oddziałem NFZ. Do niej sporządzana jest lista wyrobów medycznych, które będą wydawane w danej placówce. Każdy ze sklepów samodzielnie decyduje, jakie wyroby medyczne będzie miał w swojej ofercie. Każdy też decyduje, w jaki sposób będzie się rozliczał z NFZ-em ze zrealizowanych zleceń: może rozliczać się samodzielnie (jest to najlepsze dla pacjenta, bo wtedy na jednym zleceniu może wydać różnorodne produkty, które ma zgłoszone na swojej umowie); dopuszczalna jest także możliwość rozliczenia się za pośrednictwem swojego dostawcy. Ten także musi mieć odpowiednią umowę z NFZ-em i swoje zobowiązanie do wydawania określonych wyrobów medycznych. Jeśli ma on tylko jedną markę to będzie mógł rozliczyć tylko wyroby ze swojej umowy, jeśli ma szeroką listę na swojej umowie refundacyjnej – na zleceniu może znaleźć się większa różnorodność marek i tym lepiej dopasować się do potrzeb stomików.

Czy jestem związany z jednym sklepem medycznym, z jedną marką?

Decyzja na jaki czas, gdzie i na jaki sprzęt stomijny ma być zrealizowane zlecenie zawsze leży po stronie stomika. Nawet jeśli przez pewien czas odbierasz sprzęt w jednym miejscu możesz w kolejnych miesiącach wybrać innego dostawcę lub inną markę, a nawet mieszać marki sprzętu na tym samym zleceniu. Zmiana nie wiąże się z żadnymi kosztami i utratą prawa do refundacji. Twoim prawem do refundacji jest aktualne ubezpieczenie zdrowotne oraz Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego i zlecenie.

Mam awarię, skąd wziąć dodatkowy sprzęt?

Jeśli po wyjściu z domu okazało się, że podręczna saszetka z workami na zmianę jednak leży ciągle na łazienkowej półce, nie panikuj. Sprzęt stomijny jest refundowany, ale tu działa nieco inna zasada niż w przypadku leków. Worki stomijne oraz wszelkie akcesoria są dostępne w dowolnym momencie i dowolnej ilości za gotówkę. Apteki raczej nie mają wyrobów medycznych w ofercie, zwłaszcza tak specyficznych jak sprzęt stomijny, więc od razu nastaw się na poszukiwanie najbliższego sklepu medycznego. Tam na pewno coś znajdziesz, choć nie zawsze możesz liczyć, że będzie to Twój ulubiony zestaw.

Czy każde zlecenie muszę zrealizować?

Nie, nie masz takiego obowiązku. Odbiór refundowanego sprzętu jest prawem a nie obowiązkiem stomika. Jednak należy z niego skorzystać. To doskonała informacja, że nie masz teraz żadnych problemów ze stomią i skórą. Pamiętaj jednak, że nawet zmiany w diecie mogą wpływać na gorszą przyczepność płytek, a w konsekwencji problemy ze skórą. W sytuacji, gdy z jakiegoś powodu zabraknie Ci sprzętu nie będziesz mógł wrócić z prośbą o realizację nieodebranego wcześniej zlecenia. Sprzęt będzie wtedy trzeba kupić za gotówkę.

Czy muszę odebrać sprzęt osobiście?

Na szczęście możesz poprosić o wsparcie innej osoby i wysłać do sklepu członka rodziny, wolontariusza, sąsiadów. Istnieje też możliwość otrzymywania zaopatrzenia wysyłkowo. Zapytaj o taką możliwość i zasady swojego dostawę. Nie obawiaj się, że taka paczka przyciągnie nadmierną uwagę osób postronnych. Są to zazwyczaj zwykłe paczki kurierskie, które nie sugerują zawartości.

Mhm. Czyli: jeśli wyłoniono mi kolostomię i wychodzę ze szpitala 26 lipca ze zleceniem na trzy miesiące to…

Zwróć tylko uwagę, czy zlecenie wydano na lipiec, sierpień, wrzesień! Teraz masz 4 dni robocze żeby potwierdzić swoje zlecenie w NFZ, odebrać Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (KZC) i odwiedzić sklep medyczny. Tam, w zamian za oryginał zlecenia, otrzymasz sprzęt stomijny o równowartości 900 zł (bo 3 miesiące po 300 zł). Kolejny pakiet możesz odebrać na październik, listopad, grudzień. Możesz po zlecenie pójść do lekarza pierwszego kontaktu już we wrześniu., ale nawet jeśli od razu przekażesz je swojemu dostawcy, to pakiet o równowartości 900 zł otrzymasz w pierwszych roboczych dniach października (bo zlecenie może być zrealizowane tylko w miesiącach, na jakie jest wydane). Kolejne zlecenie należy Ci się na styczeń, luty, marzec. Jeśli Twoją uwagę w grudniu zaprzątają święta i nie masz czasu na wizytę u lekarza, możesz iść do niego w styczniu. Odbierzesz na jego podstawie kolejny trzymiesięczny pakiet. Powoli kończy Ci się KZC, ale masz tam jeszcze miejsce na potwierdzenie odbioru na trzy miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, więc w marcu lub kwietniu odbierz u lekarza zlecenie i zrealizuj zgodnie z zasadami. KZC jest teraz wypełniona do końca. Zabierz ją na wizytę do lekarza w czerwcu lub lipcu po zlecenie na: lipiec, sierpień, wrzesień. Tym razem przed wizytą w sklepie musisz odwiedzić NFZ, aby pobrać nową Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego i cykl odbiorów zaczyna się na nowo.

Kto może odebrać większą ilość sprzętu stomijnego?

Więcej sprzętu stomijnego mogą otrzymać:

  • osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

  • dzieci do 16 roku życia, u których orzeczono niepełnosprawność, które mają w orzeczeniu zapisany punkt 7 i 8, które mówią o tym, że konieczna jest stała lub długotrwała opieka lub pomoc innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczny jest stały współudział na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Te grupy pacjentów uzyskały prawo do szybszego dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz mogą częściej realizować zlecenia na refundowane wyroby medyczne.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

  • Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

  • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Co w praktyce oznacza zniesienie limitów czasowych?

Osoby korzystające ze środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie, takich jak sprzęt stomijny, cewniki, pieluchy czy worki do zbiórki moczu mogą odbierać teraz więcej sztuk w miesiącu na jednym zleceniu. A jeśli przed upływem okresu, na jaki został odebrany sprzęt stomijny, okazało się, że ilość jest się niewystarczająca mogą zrealizować kolejne zlecenie.

Jak skorzystać z prawa do większej ilości sprzętu stomijnego?

Należy udać się do lekarza po nowe zlecenie, na którym lekarz wpisze zwiększoną ilość sztuk. W przypadku sprzętu stomijnego należy wpisać wielokrotność liczby 90.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w przypadku stomii można odebrać miesięcznie: Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii.

Można to wyliczyć według takiego wzoru:

90 sztuk x wielokrotność limitu x ilość miesięcy, na które realizuje się zlecenie = ilość do wpisania na zlecenie

Np. 90 sztuk x 2 x 3 = 540 sztuk

Z nowym zleceniem, dotychczasową kartą zaopatrzenia comiesięcznego oraz dokumentem potwierdzającym stan zdrowia (odpowiednio: zaświadczeniem lekarskim, orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) należy udać się do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wizyta w NFZ jest konieczna, aby uzyskać potwierdzenie zlecenia i by wpisano na zlecenie oraz kartę zaopatrzenia comiesięcznego kod uprawnienia dodatkowego (47DN lub 47ZN).

Ze zleceniem oraz kartą zaopatrzenia z dopisanym kodem uprawnienia dodatkowego można pójść do sklepu medycznego po sprzęt.

Jeśli ta lista nie wyczerpała Twoich pytań, skontaktuj się z nami, odpowiemy na nie.
biuro@stomalife.pl bezpłatna infolinia 800 633 463