Fundacja STOMAlife walczy z wykluczeniem społecznym dotykającym pacjentów stomijnych.
Celem naszej działalności jest przełamanie tabu związanego ze stomią oraz edukacja pacjentow i społeczeństwa w zakresie faktów i mitów z nią związanych.

Główne zadania Fundacji STOMAlife, Odkryj stomię:

  • edukacja opinii publicznej na temat stomii oraz problemów osób z wyłonioną stomią
  • zmiana postaw osób z wyłonioną stomią w kierunku akceptacji swojej sytuacji życiowej
  • aktywizacja społeczna stomików, by móc prowadzić normalne i aktywne życie
  • budowanie zrozumienia i wsparcia społecznego dla stomików, by podjęli wysiłek powrotu do normalnej aktywności zawodowej i społecznej