Archive for category: Nowości

0

E-zdrowie czy e-choroba?

22 kwietnia 2019 roku, w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie odbyła się uroczysta Gala rozdania nagród stomaPERSONA 2018. Już czwarty raz stomicy wybrali przedstawicieli medycznych, dla których o...

0

Stomia – można z nią zostać żoną, ale nie kucharką…?

Wypadek, nowotwór, choroba Leśniowskiego-Crohna i zalecenie: wyłaniamy stomię. Co roku ponad 6 tysięcy osób musi zmierzyć się z taką informacją i obawą, jak dalej będzie wyglądało ich życie. Czy można...

0

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

USTAWA z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia świadczeniobiorców posiadających orzec...

0

Rozdano nagrody „StomaPERSONA 2017”

Rozdano nagrody „StomaPERSONA 2017” 12 marca w budynku Warsaw Spire wręczone zostały nagrody stomaPERSONA. W trakcie Gali Finałowej III edycji Plebiscytu wyróżniono pracowników środowiska medycznego. ...

0

Konkurs dla dziennikarzy medycznych

TRWA konkurs STOMApersona 2017 dla dziennikarzy medycznych Stomia to ciągle dla wielu osób temat zupełnie nieznany. A jeśli przyjdzie się zmierzyć z chorobą, która skutkuje wyłonieniem stomii, olbrzym...

0

Nowy Rzecznik Praw Pacjenta

2

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 30 października st...

0

Polskie miasta zakwitły różami z okazji Dnia Stomika

5 października szczególną uwagę poświęcamy stomikom ze względu na obchodzony wtedy Krajowy Dzień Stomika. Z tej okazji stomicy i wolontariusze Fundacji STOMAlife corocznie rozdają na ulicach polskich ...

0

Jesienny numer Po Prostu Żyj

po prostu żyj jesień 2017

A w numerze o byciu dobrym człowiekiem w wywiadzie z José Torres’em, o nowej nadziei w walce z rakowatością otrzewnej czy o pocieszaniu w najtrudniejszej życiowej sytuacji, jaką jest choroba now...

0

Otwarcie bezpłatnej poradni dla stomików w Gdańsku

poradnia stomijna gdańsk

Od 11 września osoby z wyłonioną stomią z Gdańska mogą otrzymać wsparcie poradni stomijnej przy ul. Rajskiej 14A, tj. Sklep Medyczny Rajska. W nowo powstałej gdańskiej poradni dyżuruje doświadczona pi...

0

Trwa III edycja plebiscytu stomaPERSONA.

stoma-persona-2016

Zachęcamy do głosowania na Twoim  zdaniem najlepszą pielęgniarkę/pielęgniarza stomijnego, lekarza,  od których otrzymujecie najlepsze wsparcie w Waszych codziennych kłopotach ze stomią. Każdy może odd...