Nowy Rzecznik Praw Pacjenta

0

Nowy Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 30 października stanowisko to objął pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec, któremu gratulujemy i życzymy sukcesów. Życzymy tworzenia kreatywnych rozwiązań dla poprawy sytuacji pacjentów w Polsce oraz jak najmniej problematycznych kwestii do rozwiązania.

http://www.bpp.gov.pl/rzecznik/o-rzeczniku/