Archive for year: 2018

0

Stomia – można z nią zostać żoną, ale nie kucharką…?

Wypadek, nowotwór, choroba Leśniowskiego-Crohna i zalecenie: wyłaniamy stomię. Co roku ponad 6 tysięcy osób musi zmierzyć się z taką informacją i obawą, jak dalej będzie wyglądało ich życie. Czy można...

0

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

USTAWA z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia świadczeniobiorców posiadających orzec...

0

Rozdano nagrody „StomaPERSONA 2017”

Rozdano nagrody „StomaPERSONA 2017” 12 marca w budynku Warsaw Spire wręczone zostały nagrody stomaPERSONA. W trakcie Gali Finałowej III edycji Plebiscytu wyróżniono pracowników środowiska medycznego. ...

0

Konkurs dla dziennikarzy medycznych

TRWA konkurs STOMApersona 2017 dla dziennikarzy medycznych Stomia to ciągle dla wielu osób temat zupełnie nieznany. A jeśli przyjdzie się zmierzyć z chorobą, która skutkuje wyłonieniem stomii, olbrzym...