0

Nowy Rzecznik Praw Pacjenta

2

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 30 października st...

0

Akcja przytulanka OMIR

akcja przytulanka OMIR

przykładowy tekst